Fler webbplatser
Företagare

Resor och kompetensförsörjning kritiska frågor för Hallstahammars företagare

Hallstahammars företagare ger högt betyg till mobilnät och bredband samt till allmänhetens attityder. De uppger dessutom att brottslighet och otrygghet inte påverkar dem i någon större utsträckning. Det framgår av årets företagsranking från Svenskt Näringsliv, där Hallstahammar dock backar något från förra årets toppresultat.

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Dessa räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.

Resultatet av enkäten presenterades i maj och redan då stod det klart att Hallstahammars resultat var något sämre än året innan, något som Svenskt Näringslivs regionchef Kristin Lahed kommenterade såhär:

”Vi har sett tydliga samband med ett gott företagsklimat och kommunens utveckling, vilket för Hallstahammar under så lång tid varit så påtagligt. Vad gäller Hallstahammars företagsklimat ser vi en liten försämring gällande sammanfattande omdömet sedan förra mätningen. Det är inte helt ovanligt då ni som kommun tydligt över tid fokuserat på ert företagsklimatarbete – med förbättringar kommer förväntningar.”

Kompetens och resor kritiska frågor

I den ranking som Svenskt Näringsliv presenterar nu i slutet av september har enkäten kompletterats med statistik från SCB och UC och där placerar sig Hallstahammar på plats 62 av 290 kommuner med ett samlat betyg på 3,9 mot förra årets 4,1. Högsta betyg är 6.0. Trots ett något sämre resultat får Hallstahammar lika bra eller bättre betyg på samtliga områden i enkäten om man jämför med Sveriges samlade resultat.

De områden där betygen har sjunkit mest markant är vägnät, tåg- och flygförbindelser, följt av kommunens service och bemötande samt en fråga som handlar om konkurrens från kommunens verksamheter.

Lägst betyg får kommunen när det gäller skolans kontakter med det lokala näringslivet samt tillgång till relevant kompetens.

Resultatet används till förbättringar

Hallstahammars kommun använder resultaten från undersökningen, i kombination med andra undersökningar, för att se hur den egna verksamheten kan förändras för att bättre passa företagarnas önskemål.

Ett sätt att möta utmaningen när det gäller att få tag på rätt kompetens är att öka Hallstahammars attraktionskraft. För inte så många år sedan flyttade människor till arbetstillfällen. Nu ser rörelsemönstren annorlunda ut, människor, företag, kapital och kompetens dras till attraktiva platser. Hallstahammars kommun har därför tillsammans med näringslivet, föreningar och civilsamhället arbetat fram en attraktionsstrategi med syfte med att stärka Hallstahammars attraktionskraft för såväl besökare som för alla som bor, lever och verkar i kommunen. Extra fokus läggs på besökarna då en plats som är attraktiv att besöka också blir mer attraktiv att bo på och driva verksamhet på.

Åsa Öberg Thorstenson är Hallstahammars kommunchef och hon ser resultatet i Svenskt Näringslivs företagsranking som ett av flera viktiga verktyg för kommunens utvecklingsarbete.

Det är naturligtvis inte roligt att få ett sämre resultat men å andra sidan så får vi på det här sättet veta vad vi behöver arbete med. Dessutom ligger vi fortfarande väldigt bra till, säger Åsa Öberg Thorstenson.