Fler webbplatser
Företagare

Fortsatt bra företagsklimat i kommunen

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Rankingen bygger till två tredjedelar på en enkät­undersökning till företagen, med ett antal faktorer som viktas lika tungt, och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC. 31 maj släpptes resultatet av Svenskt Näringslivs enkätundersökning och Hallstahammar får 3,89.

Företagsklimat 2022

Syftet med enkätundersökningen är att låta företagare ge sin bild av hur de tycker företagsklimatet i den egna kommunen är. Hallstahammars kommun använder resultaten från undersökningen, i kombination med andra undersökningar, som diskussionsunderlag i kontakt med lokala politiker och tjänstemän för att se hur den egna verksamheten kan förändras för att bättre passa företagarnas önskemål.

31 maj släpptes resultatet av Svenskt Näringslivs enkätundersökning. Bedömningen görs från en skala 1-6 där 1 är dåligt och 6 är utmärkt. Hallstahammar får i år betyget 3,9 jämfört med förra året 4,1.

- Vi har sett tydliga samband med ett gott företagsklimat och kommunens utveckling, vilket för Hallstahammar under så lång tid varit så påtagligt. Vad gäller Hallstahammars företagsklimat ser vi en liten försämring gällande sammanfattande omdömet sedan förra mätningen. Det är inte helt ovanligt då ni som kommun tydligt över tid fokuserat på ert företagsklimatarbete – med förbättringar kommer förväntningar, säger Kristin Lahed, Regionchef Svenskt Näringsliv. Bara i Hallstahammar bidrar de privata företagen med sina 3 493 medarbetare med en miljard kronor i skatteintäkter till allas vår gemensamma välfärd, avslutar Kristin.

-Jag är en sann optimist så nu är det bara att jobba på och återta förtroendet. Politiken och kommunen kommer tillsammans med företagen fortsätta att ta gemensamma tag för att stärka näringslivsklimatet, säger näringslivschef Madeleine Ahlqvist.

Det sammanfattande omdömet på kommunernas företagsklimat släpps den 28 september.

Siluettfigurer med pratbubblor