Fler webbplatser
Företagare

Fortsatt högt betyg för kommunens företagsservice

Företagare i Hallstahammars kommun ger kommunens service fortsatt bra omdöme. Hallstahammars kommun ligger på 72 i Nöjd Kund Index (NKI) av 100 möjliga.

Tabell resultat

Hallstahammars kommun arbetar ständigt med att förbättra service och bemötande som ett led i att erbjuda ett gott företagsklimat. Hallstahammars kommun ingår i en nationell servicemätning som årligen mäter kommunernas myndighetsutövning för företagare vilket resulterar i ett Nöjd Kund Index (NKI). I undersökningen ingick 189 kommuner och 11 förbund/gemensamma förvaltningar för 2021 års ärenden.


Högt betyg även i årets mätning

För 2021 års hantering av ärenden har Hallstahammars kommun glädjande sitt totala NKI på 72. Det räknas som högt betyg med gröna siffror i undersökningen vilket innebär bland de 25 % bästa kommunerna i undersökningen. Särskilt ”Tillgänglighet” och ”Bemötande” får mycket höga betyg med 81 respektive 80.

Sju myndighetsområden mäts

Hallstahammars kommun ingår i en servicemätning som kallas ”Löpande insikt”, vilken mäter kommunens myndighetsutövning. Undersökningen riktar sig till företag som har haft ärenden i Hallstahammars kommun. Mätningen ger en rättvis bild av hur kommunens service ser ut eftersom den sträcker sig över hela året. Efter att företaget fått ett beslut eller haft en tillsyn skickas en undersökning ut. Kunden får svara på ett antal frågor inom sex serviceaspekter: tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet inom sju myndighetsområden; Bygglov, Brandskydd, Markupplåtelse, Serveringstillstånd, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll och Upphandling. Upphandling mäts dock med en egen typ av enkät i ett Nöjd Upphandlings Index för de kommuner som valt detta.