Fler webbplatser
Företagare

Livsmedelskontroll debiteras i efterhand

Du, företagare som berörs av kommunens livsmedelskontroll kommer på sikt att betala avgiften när kontrollen är genomförd (så kallad efterhandsdebitering) istället för som nu, i början av varje kalenderår. På det sättet blir det en tydligare koppling mellan utförd kontroll och betalning. Fram tills nu har kontrollavgiften betalats i förväg, och då beräknats efter en risk­bedömningsmall. Med den nya modellen kommer du att betala för det faktiska kontroll­behov som din verksamhet har.

Person som kontrollerar livsmedelshygien i ett restaurangkök

Nya debiteringsmodellen införs succesivt – vi börjar med nyregistrerade livs­medels­anläggningar

Från och med i år, 2022 kommer Hallstahammars kommun att debitera kontrollbesöken för alla nyregistrerade livs­medels­anläggningar i efterhand.

  • Det innebär att du som vill starta en livsmedelverksamhet först anmäler verksamheten och får den registrerad. För detta betalar du en registreringsavgift.
  • Därefter bokar en av kommunens miljöinspektörer in ett kontrollbesök ganska omgående. När kontrollen är utförd får du en faktura på kontrollavgiften, baserad på den faktiska tid som kontrollen tagit.
  • Efter behov och utifrån vad som kommer fram under kontrollbesöket kan även ytterligare kontroller behöva utföras under året.

Den gamla modellen fasas ut – fortsätter för redan registrerade livsmedelsanläggningar under 2022

För redan registrerade livsmedelsanläggningar sker debiteringen av kontrollavgiften som vanligt även i år (2022). Det betyder att den fasta kontrollavgiften som är uträknad efter en schablon, faktureras i början av året. Livsmedelskontrollerna kan sedan genomföras under hela året.

Från och med 2023 kommer all livsmedelskontroll att debiteras i efterhand. Avgiftens storlek beror på det faktiska kontroll­behovet av verksamheten och tidsåtgången för tillsynen.

Under år 2021 infördes ändringar i flera svenska lagar som berör livsmedelskontroll. Ändringarna anpassar de svenska lagarna till EU:s nya kontrollförordning. En av förändringarna är att efterhandsdebitering av livsmedelskontroll införs.

Efterhandsdebitering innebär att livsmedelsföretagen får betala sin kontrollavgift efter genomförda kontrollbesök istället för i början av varje kalenderår. För att klara omställningen från det gamla till det nya systemet, införs det nya sättet att debitera kontrollavgifterna stegvis. Senast vid utgången av 2023 ska alla kontrollmyndigheter ha infört det nya systemet och de tidigare reglerna om årlig kontrollavgift blir då inte längre möjliga att använda.

 

I Hallstahammars kommun påbörjas övergången till efterhandsdebitering under 2022 för att vara helt infört till början av 2023.