Fler webbplatser
Företagare

Hallstahammars kommun når den bästa placeringen hittills i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. i år klättrar kommunen från plats 54 till plats 22. Rankingen bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen där kommunen tidigare i år ökade inom alla frågeområden och ytterligare en tredjedel med som kommer statistik från SCB och UC.

I årets undersökning klättrar Hallstahammars kommun från plats 54 till plats 22 i den nationella rankingen. Det är det bästa resultatet hittills som kommunen fått i Svenskt Näringslivs mätning.

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Dessa räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.

- Att lyckats med att klättra på Svensk Näringslivsranking under ett år som har kantats av pandemi och som har påverkat alla företag tycker jag känns väldigt stort. Det är verkligen ett bevis på att vi som kommun har visat att vi är lyhörda och har gett stöd under en svår tid. Att våga fråga våra företag ” Hur mår ni?” har visat att vi bryr oss om dem och att vi har sett dem. Den kan tyckas vara banalt men i svåra tider behövs även det. Jag vill naturligtvis rikta ett stort tack till alla mina kollegor, våra nätverk/föreningar och företagsorganisationer som möter våra företag i vardagen. Utan er hade vi aldrig nått detta fina resultat, säger näringslivschef Madeleine Ahlqvist i en kommentar till resultatet.

- Vi har jobbat sedan många år för att ge bra service och bra bemötande till våra företag och invånare. Det är så roligt och ett kvitto på att allt vi jobbat för ger så fint resultat. Stort tack till alla som medverkat och ett särskilt tack till Näringslivsenheten och näringslivschef Madeleine Ahlqvist, säger kommunchef Carin Becker-Åström.

De områden i undersökningen där kommunen ökat mest handlar om kommunens service och bemötande från betyget 3,2 år 2020 till 4,0 2021. Och en nyhet i rankingunderlaget från förra året är området kommunal upphandling där kommunen ökar från 2,7 till 3,3.

Mer information