Fler webbplatser
Företagare

Hallstahammars högsta betyg i företagsklimat sedan mätningarna startade

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Rankingen bygger till två tredjedelar på en enkät­undersökning till företagen, med ett antal faktorer som viktas lika tungt, och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC. 25 maj släpptes resultatet av Svenskt Näringslivs enkätundersökning och Hallstahammar ökar sin nivå från 3,89 2020 till 4,13 2021 och resultaten ökar dessutom inom varje frågeområde.

Tecknad bild som visar uppgång

Syftet med enkätundersökningen är att låta företagare ge sin bild av hur de tycker företagsklimatet i den egna kommunen är. Hallstahammars kommun använder resultaten från undersökningen, i kombination med andra undersökningar, som diskussionsunderlag i kontakt med lokala politiker och tjänstemän för att se hur den egna verksamheten kan förändras för att bättre passa företagarnas önskemål.

Ökar inom alla frågeområden

25 maj släpptes resultatet av Svenskt Näringslivs enkätundersökning. Bedömningen görs från en skala 1-6 där 1 är dåligt och 6 är utmärkt. Hallstahammar ökar sin nivå på 3,89 från 2020 till 4,13 2021 – det högsta betyg Hallstahammars kommun fått sedan mätningarna startade! Dessutom ökar resultatet inom alla frågeområden i undersökningen, det är unikt.

Störst resultatökning har vi på kommunens service och bemötande från 3,2 2020 till 4,0 2021. En nyhet i rankingunderlaget från förra året är området kommunal upphandling där vi ökar från 2,7 2020 till 3,3 2021.

Hallsthammars kommun resultat enkätdelen