Fler webbplatser
Företagare

Fortsatt högt betyg för kommunens företagsservice

female hand holding a tablet touch computer gadget present graph

Företagare i Hallstahammars kommun ger kommunens service fortsatt bra omdöme. Hallstahammars kommun ligger på 75 i Nöjd Kund Index (NKI) av 100 möjliga.

Hallstahammars kommun arbetar ständigt med att förbättra service och bemötande som ett led i att erbjuda ett gott företagsklimat. Hallstahammars kommun ingår i en nationell servicemätning som årligen mäter kommunernas myndighetsutövning för företagare vilket resulterar i ett Nöjd Kund Index (NKI). I undersökningen ingick 188 kommuner och 17 förbund/gemensamma förvaltningar för 2020 års ärenden.

Högt betyg även i årets mätning

För 2020 års hantering av ärenden har Hallstahammars kommun glädjande sitt totala NKI på 75 vilket räknas som högt betyg med gröna siffror i undersökningen (för 2019 saknades resultat på grund av för få svar, 2018 NKI 79). Särskilt bygglov får ett mycket högt betyg med 79.

Sju myndighetsområden mäts

De sju myndighetsområdena som ingår i undersökningen är Bygglov, Brandskydd, Markupplåtelse, Serveringstillstånd, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll och nytt för i år även Upphandling. Upphandling mäts dock med en egen typ av enkät i ett Nöjd Upphandlings Index för de kommuner som valt detta.

Information om undersökningen

Hallstahammars kommun ingår i en servicemätning som kallas ”Löpande insikt”, vilken mäter kommunens myndighetsutövning. Undersökningen riktar sig till företag som har haft ärenden i Hallstahammars kommun. Mätningen ger en rättvis bild av hur kommunens service ser ut eftersom den sträcker sig över hela året. Efter att företaget fått ett beslut eller haft en tillsyn skickas en undersökning ut. Kunden får svara på ett antal frågor inom sex serviceaspekter: tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet inom sju myndighetsområden; Bygglov, Brandskydd, Markupplåtelse, Serveringstillstånd, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll och Upphandling.