Fler webbplatser
Företagare

Hallstahammars kommuns företagsklimat klättrar i näringslivsrankingen

Ett målmedvetet arbete med nätverkande mellan kommun och företag är en av anledningarna till att Hallstahammars kommun nu återigen klättrar i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landet.

Ett målmedvetet arbete med nätverkande mellan kommun och företag är en av anledningarna till att Hallstahammars kommun nu återigen klättrar i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landet.

Hallstahammars kommun har länge arbetat för att företag ska ha så bra förutsättningar som möjligt att verka i kommunen. De senaste åren har detta arbete gett frukt i form av höga placeringar i Svenskt Näringslivs företagsklimatranking där företagen i Sveriges kommuner fått svara på frågor om hur de upplever kommunen ur ett företagarperspektiv.

I år hamnar kommunen på en andra plats i Västmanland, hack i häl på Kungsör som i år fick förstaplatsen. Och efter att ha tappat några placeringar i rankingen för hela riket är nu Hallstahammars kommun åter på väg upp. I år klättrar kommunen nio placeringar och hamnar på plats 54 i den totala rankingen vilket är i linje med de satta mål som finns att befinna sig på den övre fjärdedelen i rankingar av den här typen.

Samarbete är avgörande

- Samarbetet tillsammans med näringslivet genom olika företagsnätverk, bland annat företagarrådet Hallsta Promotion, är en avgörande framgångsfaktor, säger Madeleine Ahlqvist som är näringslivschef i Hallstahammars kommun. Genom en tät dialog och regelbundet erfarenhetsutbyte så bygger vi en bra grund för näringslivet i kommunen.

Undersökningen, som gjordes innan coronapandemin startade, visar att företagen är nöjda med den service kommunen erbjuder dem. Kommunen har de senaste åren medvetet arbetat med bemötande- och servicefrågor berättar kommunchef Carin Becker Åström.

- Vi har vässat våra medarbetare för att mötet mellan företag och kommun ska bli så bra som möjligt. Att näringslivet trivs och mår bra är väldigt viktigt för en kommun som Hallstahammar för att kunna erbjuda både jobb, bostäder och en bra samhällsservice till alla invånare.

Kommunalrådet Catarina Pettersson (S) gläds över att kommunen återigen klättrar i rankingen.
- Att vi är på väg uppåt i Svenskt Näringslivs ranking visar på kraften i att göra saker tillsammans. För det är kommunens och näringslivets samarbete som har gett det här resultatet. Och samarbetet ju särskilt viktigt nu när vi börjar se de negativa effekterna för näringslivet på grund av coronapandemin, konstaterar hon.

På Svenskt Näringslivs webbplats kan du ta del av hela rankingen av företagsklimatet.