Fler webbplatser
Företagare

Hallstahammar fortfarande över riksgenomsnittet

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Rankingen bygger till två tredjedelar på en enkät­undersökning till företagen, med ett antal faktorer som viktas lika tungt, och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC. 26 maj släpptes resultatet av Svenskt Näringslivs enkätundersökning och Hallstahammar behåller sin nivå från 2019 och ligger fortfarande över riksgenomsnittet.

Syftet med enkätundersökningen är att låta företagare ge sin bild av hur de tycker företagsklimatet i den egna kommunen är. Hallstahammars kommun använder resultaten från undersökningen, i kombination med andra undersökningar, som diskussionsunderlag i kontakt med lokala politiker och tjänstemän för att se hur den egna verksamheten kan förändras för att bättre passa företagarnas önskemål.

26 maj släpptes resultatet av Svenskt Näringslivs enkätundersökning. Bedömningen görs från en skala 1-6 där 1 är dåligt och 6 är utmärkt. Hallstahammar behåller sin nivå på 3,89 från 2019, över riksgenomsnittet som sjönk i år från 3,42 till 3,37.

Grattis Kungsör som knep förstaplatsen i länet i år tätt följt av Hallstahammar. Det sammanfattande omdömet på kommunernas företagsklimat släpps den 23 september.

Nya frågor och sakområden

Inför årets upplaga ändrade rankingmakarna lite på förutsättningarna. Bland annat finns nya och omformulerade frågor i den enkät som gick ut till företagarna. Björn Lindgren, ny ansvarig för sakområdet lokalt företagsklimat på Svenskt Näringsliv, hoppas att uppdateringen bättre ska spegla vad företagarna tycker om företagsklimatet och kännas mer relevant för dagens förutsättningar.
– Det blir en uppdatering mot de frågor som är viktiga för företagare idag och en tydligare koppling till kommunen eftersom vi i större utsträckning fokuserar på frågor som de kan påverka, säger han.

I årets enkät behövde till exempel företagarna bara svara på politikernas, tjänstemännens och allmänhetens attityder till näringslivet. Tidigare ingick även skola och media. Brott och otrygghet är ett nytt område i frågeformuläret. Allt fler företagare upplever att det påverkar verksamheten negativt och är ett område som bör prioriteras i många kommuner, menar Björn Lindgren. En nyhet i rankingunderlaget är också området kommunal upphandling.

Även den statistiska delen av rankingen har fått nya inslag. Från att titta på hur många som bor i en kommun och har ett jobb ändras fokus till hur många jobb som skapas i kommunen.
– Det kan ju finnas fler jobb än medborgare i en kommun, det är mer relevant ur ett företagsperspektiv, säger Björn Lindgren.

Källa: svensktnaringsliv.se

Siluettfigurer med pratbubblor