Fler webbplatser
Företagare

Hallstahammar tar nästa steg mot det bästa företagsklimatet i framtiden

4-5 mars bjuder Hallstahammar Promotion in det lokala näringslivet till en workshop på Åsby Hotell & Konferens tillsammans med kommunala tjänstepersoner och politiker för att stärka relationerna och tillsammans arbeta fram aktiviteter för att stärka Hallstahammar kommuns attraktivitet och tillväxt i näringslivet. Moderator och processledare för mötet är Johan Graffman som har tjugo års erfarenhet av att kraftsamla kommuner, destinationer och regioner.

Samhällsdebattören Troed Troedson

Hallstahammar gjorde för inte alltför länge sedan en resa där man gick från att rankas som en av landets 40 sämsta kommuner att driva företag i till att vara en av de 40 bästa. Allt enligt vad företagarna själva svarade i enkäten som Svenskt Näringsliv årligen skickar ut. Under några år träffades de olika nätverksstyrelserna, flera andra företagare, tjänstepersoner i kommunen och politiker en gång per år och hade en gemensam ”konferens”.

”Det lade grunden till att vi lärde känna varandra som personer, att vi kände till vad vi gjorde och att vi hade förståelse och respekt för varandras perspektiv på olika frågor. Det här visade sig bli en framgångsfaktor när vi sedan arbetade vidare med det som kallas ”Företagsklimatet”. De senaste åren har det börjat en mängd nya personer i nätverkens styrelser, på olika tjänster i kommunhuset och inom politiken. Vi behöver därför ett tillfälle att träffas för att ta ett steg framåt i processen för att skapa en ny samverkansgrund där vi återigen känner till varandra, våra roller och perspektiv. Vi behöver också nya insikter och nytt bränsle för vår fortsatta utveckling”, förklarar Mikael Metzmaa ordförande i Hallstahammar Promotion.

Stärka relationerna och arbeta fram aktiviteter

Syftet med dagarna är att stärka relationerna i kommunen och arbeta fram några konkreta aktiviteter för kommunens attraktivitet och för att skapa tillväxt i näringslivet. Detta med utgångspunkt från Hallstahammar kommuns politiska vision, mål och näringslivsstrategi.

Föreläsning med samhällsdebattören Troed Troedson

Samhällsdebattören och föreläsaren Troed Troedson ska inleda onsdagen. Han ska inspirera, förvåna och ruska om deltagarna om vilka utmaningar som finns i vår omvärld.

”Utvecklingen i vår del av världen/samhället kräver nya arbetsformer av alla. Det är inte något som ”hittats på” vare sig i Sverige eller i Hallstahammar… Det innebär också helt nya former för, och helt nya krav på, samverkan. Vi kan förhålla oss till den förändringen på två sätt, antingen ledas av den eller leda den. Det vi inte kommer att lyckas med är att ducka för den”, säger Troedson.

Workshop om attraktivitet och tillväxt

Eftermiddagens workshop leds av Johan Graffman då några konkreta aktiviteter ska tas fram som syftar till att öka attraktiviteten av Hallstahammars kommun och öka tillväxten i näringslivet. Tyngdpunkten i Graffman AB:s uppdrag har varit och är större samverkansprojekt i system där flera aktörer har gemensamma intressen utan att någon maktstruktur föreligger. Att utveckla län, kommuner och resmål är exempel på projekt där många intressenter måste samverka för att resultat skall åstadkommas. Graffman AB har genom dessa och andra projekt skapat sig en unik kunskap om och erfarenhet av förändrings- och utvecklingsprocesser i komplexa samverkande system.

Frukostmöte, en uppskattad mötesplats

Under många år har Hallstahammars Promotion erbjudit näringslivet att delta på frukostmöten, en uppskattad mötesplats för information och nätverkande under trevliga former. Konferensen avslutas dag två med ett frukostmöte med temat ”Samverkan kring den lokala näringslivsutvecklingen”. Deltagare från första dagen intar scenen och man summerar hur mötet upplevdes och vad man kom fram till. Till denna morgon är alla näringsidkare och företagsfrämjande organisationer i länet välkomna. Moderator för frukostmötet är näringslivschef Madeleine Ahlqvist.

Det är begränsat med platser till mötet - först till kvarn! Varmt välkommen med din anmälan.