Fler webbplatser
Företagare

Arbetet att förbättra före­tags­klimatet fortsätter ge utdelning även 2019

Tisdagen den 24 september släppte Svenskt Näringsliv sin årliga ranking om företagsklimat. Glädjande är att Hallstahammar tar ett stort kliv uppåt med hela 29 placeringar och hamnar på plats 63 av landets 290 kommuner.

Händer som håller upp en prispokal

Kommunen har sedan 15 år tillbaka haft ett stort fokus på arbetet med att förbättra företagsklimatet. Olika åtgärder har genomförts och då i samverkan; politiker, tjänstepersoner och det lokala näringslivet i kommunen.

Skola vs företagande – ett område med förbättrings­potential

I kommunen finns en handlingsplan som tar upp hur man, utifrån resultatet av Svenskt Näringslivs mätningar och de faktorer som företagen fått svara på frågor om, ska arbeta vidare med att förbättra företagsklimatet. En av faktorerna handlar om elevers attityd till företagande. Den indikatorn har legat lågt vid mätningar tidigare år.

I handlingsplanen tas detta upp och det har bland annat utmynnat i projektet Entreprenörskap i skolan – den röda tråden. Projektet, där Hallstahammars kommun utsetts till pilotkommun, är ett samarbete mellan Handelskammaren Mälardalen, Mälardalens Högskola och Hallstahammars kommun och syfter till att utveckla våra unga och skapa drivna individer som är nyfikna på arbetslivet och företagande. Projektet startade i april 2018 och första delen avslutades i november samma år. Under 2019 har projektet sett en fortsättning och nya medel har tillförts.

Myckte glädjande är att redan i Svenskt Näringslivs enkätundersökning som publicerades i våras (och som är den del av denna totalranking) kunde vi se att arbetet med fokus på entreprenörskap i skolan gett resultat.

Vi nöjer oss inte med att vara bäst i klassen

Hallstahammars kommun är glädjande nog den högst rankade kommunen i Västmanland vad gäller företagsklimatet och vi har som sagt förbättrat vår placering avsevärt jämfört med förra året. Men ett bra resultat får man bara genom att ständigt arbeta med frågan runt företagsklimat. Så vi fortsätter därför oförtrutet vårt arbete att i samverkan både inom kommunen men också med näringslivet anlysera vad vi gjort bra och vad vi kan göra bättre, och utifrån det ta fram konkreta åtgärder till förbättring.