Fler webbplatser
Företagare

Hallstahammars kommun har fortfarande bäst företags­klimat i länet enligt företagarna

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Rankingen bygger till två tredjedelar på en enkät­undersökning till företagen, med 18 faktorer som viktas lika tungt, och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC. 21 maj släpptes resultatet av Svenskt Näringslivs enkätundersökning och Hallstahammars kommun har fortfarande bäst företagsklimat i länet enligt företagarna.

Syftet med enkätundersökningen är att låta företagare ge sin bild av hur de tycker företagsklimatet i den egna kommunen är. Hallstahammars kommun använder resultaten från undersökningen, i kombination med andra undersökningar, som diskussionsunderlag i kontakt med lokala politiker och tjänstemän för att se hur den egna verksamheten kan förändras för att bättre passa företagarnas önskemål.

21 maj släpptes resultatet av Svenskt Näringslivs enkätundersökning. Bedömningen görs från en skala 1-6 där 1 är dåligt och 6 är utmärkt. Hallstahammar ökar från 3,6 2018 till 3,9 2019. Det innebär att företagarna anser att vi fortfarande har bäst företagsklimat i länet. Det sammanfattande omdömet på kommunernas företagsklimat släpps den 24 september.

Siluettfigurer med pratbubblor