Fler webbplatser
Företagare

Företagare fortsatt nöjda med kommunens service

Stockholm Business Alliance tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) rankar varje år kommunernas service för företag och i år placerar sig Hallstahammars kommun fortsatt på första plats i Västmanland och på en 21:a plats i den totala rankingen bland landets kommuner. 184 kommuner deltog i undersökningen.

I undersökningen som rör områden som brandskydd, bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd frågar vi företagen i kommunen hur nöjda de är med till exempel tillgänglighet, bemötande, kompetens och effektivitet. Genom enkäten får man fram ett så kallat nöjd-kund-index (NKI). Här får kommunen ett index på 79 av 100. Särskilt servicen kring serveringstillstånd sticker ut där vi får ett indexvärde på 86 av 100.

För mer information:

Anders Östlund, förvaltningschef, bygg- och miljöförvaltningen
E-post: anders.ostlund@hallstahammar.se
Telefon: 0220-241 69