Fler webbplatser

Leader Mälardalens "Småprojekt för hållbar utveckling - snabba pengar till små aktiviteter inom miljöområdet

  Befattning: Verksamhetsledare
  Telefon: 070-3657520
  E-post: info@leadermalardalen.se
  Besöksadress: Brunnby Gård, 725 97 Västerås

  Namn: Madeleine Ahlqvist
  Befattning: Chef för näringslivsenheten
  Telefon: 0220-24660
  E-post: madeleine.ahlqvist@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Nu finns det ännu fler möjligheter att enkelt få stöd för att genomföra mindre aktiviteter för utveckling i vårt område! Leader Mälardalen har avsatt 400.000 kronor till Småprojekt för hållbar utveckling - mindre utvecklingsaktiviteter med fokus på hållbarhet, inom områdena miljö, energi och klimat, som föreningar, nätverk eller grupper av människor vill genomföra i vårt område. Så här utvecklar vi Mälardalen genom samverkan.

  LAG Leader Mälardalen fattade den 5 september beslut om att avsätta 400.000 kronor till mindre aktiviteter för hållbar utveckling. Exempel på aktiviteter som kan få stöd kan vara workshops eller seminarier kring exempelvis hållbara avloppsanläggningar eller återbruk av kläder, olika samverkansaktiviteter såsom till exempel bygdegemensam biodling eller solelproduktion eller kunskapshöjande aktiviteter som studiebesök eller erfarenhetsutbyten.

  Stödet till Småprojekt för hållbar utveckling är en fortsättning på det stöd till Småprojekt inom Klimat, energi och miljö som Leader Mälardalen avsatte medel för i februari. Dessa pengar har under våren och sommaren använts till ett antal olika hållbarhetsaktiviteter i området, med goda resultat, så därför avsätter vi nu mer pengar till liknande aktiviteter.

  Aktiviteter som kan beviljas stöd för Småprojekt kan kosta max 30.000 kr, de som söker stödet ska själva bidra till aktiviteten med egen ideell tid och det ska finnas en plan för långsiktigheten i projektet.

  Kontakta gärna Leader Mälardalen för mer information eller läs på deras webbplats.

  Mia Lundqvist, Verksamhetsledare för Leader Mälardalen

  Tel: 070-365 75 20, e-post: mia@leadermalardalen.se