Fler webbplatser
Boende, miljö och trafik

Förbättrad e-tjänst för felanmälan

Idag, den 14 juni, lanserar Hallstahammars kommun en förbättrad e-tjänst för felanmälan av kommunens fastigheter eller gatubestånd. Den nya e-tjänsten är kopplad till en kartfunktion, där du som kund måste ange platsen för felet. Det underlättar för kommunen att snabbt kunna hitta och rätta till felet. En annan nyhet är att du kan välja typ av fel från olika kategorier, vilket även det kommer underlätta för kunden att göra sin anmälan. Du som kund får en bättre möjlighet att beskriva vad felet är och var det finns.

Förbättringen kommer vara tydlig för kunderna men även för medarbetarna som nu har möjlighet att snabbare få korrekt information om felets art och placering. Det kommer göra att fel kan åtgärdas snabbare, vilket är bra för alla parter.

- Det här känns fantastiskt roligt och vi hoppas att det kommer upplevas som en stor förbättring av både kommuninvånare och kommunens personal som arbetar med att åtgärda fel i såväl fastigheter som inom gata-parkområdet, säger Elvira Jansson, chef för Gata-Park i Hallstahammars kommun.

Vi kommer även fortsätta utveckla denna tjänst ytterligare under 2024 för att bygga in fler smarta funktioner, som exempelvis att du som kund enklare ska kunna se vilka fel som redan anmälts så att inte samma fel behöver anmälas flera gånger.

Du hittar vår felanmälan via felanmälansidan på webben.