Fler webbplatser
Boende, miljö och trafik

Nu startar sandupptagningen i kommunen

Vi förbereder just nu för sandupptagning efter vintern. Sandupptagningen börjar på måndag, den 25 mars, i centrum i Hallstahammar och Kolbäck för att sedan fortsätta runt om i kommunen.

Inledningsvis sopas centrala gång- och cykelvägar samt Hallstahammars och Kolbäcks centrum, för att därefter följas av den uppgjorda prioriterings­ordningen. För att inte samma område alltid ska sopas sist så alternerar vi i vilket område arbetet startar.

Jämna årtal börjar sandupptagning och sopning av gator och cykelvägar i den norra kommundelen, alltså Hallstahammars tätort. Observera dock att Hallstahammars och Kolbäcks centrum alltid är de områden som städas först. Prioriteringsordningen kan ändras utifrån aktuellt snöläge.

Det finns även ett särskilt arbetslag som städar mindre ytor, torg och små parkeringar. Här genomförs städning utifrån när t ex en parkering har få bilar på plats.

Det är viktigt att veta att vi alltid måste utgår från aktuella väderförhållanden i arbetet. Är det mycket snö kvar i ett område kommer vi börja arbetet i ett annat så att vi kan arbeta effektivt för invånarnas bästa. Läs mer om hur vi arbetar här.