Fler webbplatser
Boende, miljö och trafik

Från 1 januari ansvarar VafabMiljö för återvinningsstationerna

Återvinningsstationer är platser där du kan lämna dina förpackningar. I kommunen finns containrar för pappers­förpackningar, plastförpackningar, ofärgat och färgat glas, metall, tidningar samt batteriholkar på åtta ställen, förutom på återbruket i Trångfors. Från och med årsskiftet ska du kontakta VafabMiljö om du har frågor som rör återvinningsstationerna.

Containrar på återvinningsstation

Kontakta VafabMiljö

Från årsskiftet övergår ansvaret för alla återvinningsstationer i Sverige från FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) till kommunerna. För Hallstahammars del innebär det att kommunal­förbundet VafabMiljö tar över ansvaret för bland annat tömning av containrar samt städning och skyltning vid stationerna från 1 januari 2024.

Om du vill meddela att det exempelvis är stökigt eller oplogat vid en återvinningsstation, eller om containrar är fulla och behöver tömmas kan du göra det på VafabMiljös webbplats.

Du kan även kontakta VafabMiljö genom att mejla kundservice@vafabmiljo.se. Där kan du få svar på frågor om till exempel:

  • Städning av stationerna
  • Tömning av containrar
  • Vilka förpackningar som lämnas var
  • Vad som händer med de förpackningar du lämnar

Skyltar kommer bytas ut

Efter årsskiftet kommer VafabMiljö att skylta om stationerna med kontaktuppgifter till VafabMiljö. Tills detta är gjort hänvisar nuvarande skyltar till FTI.