Fler webbplatser
Boende, miljö och trafik

Ändring av rutt för linje 120

Den 10 december sker en ruttförändring för linje 120 mellan Hallstahammar-Kolbäck-Borgåsund. Ruttändringen förväntas bidra till ökad punktlighet och stabilitet i tidtabellen, vilket är till fördel för alla resenärer.

Förändringen kommer att innebära att rutten som går från Hallsta C till Äppelparken kommer att köras enkelriktat i medsols riktning. Det innebär att på- och avstigning numera endast sker från ett läge.

Till Äppelparken kör linjen ordinarie körväg via Hästhovsvägen. Till Hallstahammar C kör linjen via Västeråsvägen (och trafikerar en ny hållplats).

Ändringen kommer även att innebära andra smärre tidtabellsförändringar för att undvika att bussen står still i onödan. Övriga linjesträckningen förblir oförändrad.
För mer information och karta se VL:s webbplats: https://www.vl.se/tidtabeller/tidtabellsandringar/

Du kan se och ladda ned den nya tidtabellen via VL:s webbplats.