Fler webbplatser
Boende, miljö och trafik

"Soptippen" på Duvhällarna är stängd

Det är inte längre möjligt att lämna avfall på deponin norr om Duvhällarna då den är stängd. Marken förbereds i stället för att bli ett rekreationsområde.

Deponi för schaktmassor

Deponin norr om Duvhällarna har historiskt använts för hushållsavfall och i modern tid för schaktmassor. Nu när verksamheten har avslutats ska hela området täckas med jordmassor och förberedas för att bli ett rekreationsområde.

Arbetet fortsätter under 2024

Arbetet med att sluttäcka deponin pågår och tidplanen styrs främst av tillgången på sluttäckningsmassor. Mot bakgrund av det så kommer arbetet att fortsätta även under 2024.

För ytterligare information kontakta Hallstahammars kommun på telefon 0220‑240 00 eller via kundcenter@hallstahammar.se