Fler webbplatser
Boende, miljö och trafik

Mindre utsläpp i Kolbäcks avloppssystem

Under måndagskvällen den 11 januari fick Räddningstjänsten rycka ut till en fastighet på Herrevadsområdet i Kolbäck då fastighetsägaren känt lukt av bensin eller diesel från en golvbrunn i källaren. Under tisdagen har personal från kommunens bygg- och miljö­förvaltning samt tekniska förvaltning undersökt vad som kan ha orsakat lukten i avloppet.

Under räddningstjänstens utryckning på måndagskvällen inspekterades även grannfastigheter till den fastighet som larmat, och lukt lokaliserades i några fler hus. Efter tisdagens undersökningar bedöms dock att det oljebaserade utsläppet av är av liten omfattning och mycket lokalt.

Vi från bygg och miljöförvaltningen och från tekniska förvaltningen fortsätter att leta efter var utsläppet kommer ifrån och jag har under dagen besökt ett antal fastighetsägare och näringsidkare i området. Ännu har vi inte hittat orsaken, men undersökningarna av avloppsledningsnätet fortsätter. Och vi kommer även att polisanmäla detta som ett miljöbrott, säger Daniel Nordstrand, miljöinspektör i Hallstahammars kommun.

Dricksvattnet påverkas inte

Någon påverkan på dricksvattnet i Kolbäck har inte skett och vattnet är som vanligt fullt drickbart.

Du kan känna lukt

Du som bor i området kan eventuellt känna bensin-, olje- eller diesellukt i vissa avloppsbrunnar i gatan. Om du har frågor ber vi dig kontakta kundcenter. Du når kommunens kundcenter på telefonnummer 0220-240 00 måndag-torsdag mellan klockan 08.00 och 16.30, samt fredagar klockan 08.00 och 16.00. Du kan även e-posta kundcenter@hallstahammar.se.