Fler webbplatser
Boende, miljö och trafik

Nu har promenadstråket i Kolbäck fått sitt namn: Vallmorundan

I april utlyste Hallstahammars kommun en namntävling för det nya skyltade promenadstråket i Kolbäck. Nu har det vinnande namnförslaget utsetts av kommunstyrelsen och förslagslämnarna har belönats.

Vallmorundan, ja så ska promenadstråket i Kolbäck heta. Det beslutade kommunstyrelsen den 15 juni då man hade ärendet uppe för beslut på sitt möte. 15 namnförslag hade lämnats in och valet föll alltså på Vallmorundan.

I samband med att promenadstråket skulle namnges så ville kommunen att namnet skulle ha en lokal anknytning. Därför fick allmänheten i april möjlighet att lämna in förslag på tänkbara namn för kommunstyrelsen att välja emellan. Klas och Christina Karlsson lämnade in det förslag som valet föll på och den 25 juni lämnade kommunstyrelsens ordförande Catarina Pettersson (S) över ett badkort till som tack för insatsen (se bild) .

Det här är Vallmorundan

Vallmorundan är egentligen tre slingor med tre olika längder. Se karta nedan Dessa sträcker sig runt de centrala delarna av Kolbäck på olika sätt och passerar utomhusgym, lekplats och utsiktsplatser vid ån med bänkar så att man kan vila sig och njuta av utsikten om man behöver det. Se kartan för de olika sträckningarna.

Under sommaren kommer slingorna att märkas ut med skyltar så att det ska vara lätt att hitta vägen när man är ute och tar sin promenad.