Fler webbplatser
Boende, miljö och trafik

Ett år sedan lagen om utökat rökförbud trädde i kraft

Den nya tobakslagen har gett oss fler rökfria utomhusmiljöer. Det gör att både barn och vuxna nu kan vistas nästan överallt
utan att besväras av rök. Tack för din omtanke!

Kampanjbild från Folkhälsomyndigheten - Rökfri miljö

Antalet personer som röker i Sverige minskar och idag är vi en god bit på väg mot regeringens mål om ett rökfritt Sverige 2025.

De rökfria utomhus­miljöerna blev fler 1:a juli 2019

I Sverige gäller rökförbud på skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem sedan 1994. Den 1 juli 2019 trädde den nya lagen om tobak och liknande produkter i kraft, vilket bland annat innebar att rökförbudet utökades till att omfatta fler utomhusmiljöer och fler produkter.

Av omtanke för allas hälsa vill Folkhälsomyndigheten och kommunen påminna

De flesta personer som röker respekterar också reglerna eftersom man vill skydda andra från tobaksrök, speciellt barn och unga. Trots detta förekommer rökning ibland fortfarande på vissa platser, till exempel vid offentliga entréer och i anslutning till kollektivtrafiken.

Kampanjen som Folkhälsomyndigheten driver i samarbete med bland annat länsstyrelser och kommuner vill därför påminna om vilka utomhusmiljöer som är rökfria (Klicka på varje plats för att se en kort film om miljön):

Kampanjwebben Rökfri miljö