Fler webbplatser
Boende, miljö och trafik

Förändringar av Brukslinjens tidtabell och sträckning från och med hösten 2020

Brukslinjen är Hallstahammars kommuns avgiftsfria kollektivtrafik som gör det möjligt att resa mellan kommunens tätorter på ett hållbart sätt. Då kostnaderna för Brukslinjen har ökat så har en ekonomisk översyn gjorts. Denna översyn har visat på vissa sträckor och tider är passagerarantalet så lågt att det inte är ekonomiskt hållbart att köra Brukslinjen på samma sätt som förut.

Förändringar i Brukslinjens trafik

Därför förändras trafiken med Brukslinjens från och med höstens tidtabell som börjar gälla den 18 augusti. Dessa förändringar innebär följande:

  • Den sista turen på fredagar och lördagar för hela sträckningen Borgåsund-Kolbäck-Hallstahammar samt omvänt tas bort.
  • Ingen trafik på söndagar på hela sträckningen Borgåsund-Kolbäck-Hallstahammar samt omvänt.
  • Förändringen innebär att möjligheterna att byta buss i Kolbäck till buss 515 blir bättre.
  • Trafiken genom Mölntorp tas bort på alla turer. Brukslinjen kommer istället att åka på riksväg 252 hela sträckan mellan Kolbäck och Borgåsund. Det finns en hållplats vid infarten till Mölntorp på riksväg 252 som Brukslinjen kommer att stanna vid.
  • Det blir även en ny hållplats vid Kolbäcks kyrka. Detta ger en bättre tillgänglighet till äldreboendet Strandgården och bostadsområdet Kyrkbyn med Brukslinjen.
  • Resandet med Brukslinjen kommer även i fortsättningen att vara avgiftsfri.
  • Flexlinjen påverkas inte. Det går bra att även fortsättningen ringa och beställa buss om du bor i Mölntorp.
  • Servicelinjen i Hallstahammar och Kolbäck påverkas inte heller av förändringen.

Beslutet om Brukslinjen behandlades av kommunstyrelsen vid mötet den 15 juni.

– Vi har en väldigt bra och uppskattad avgiftsfri kollektivtrafik som vi värnar om att behålla. Tyvärr så nyttjas vissa turer dåligt och bussarna går tomma på vissa sträckor. Nu ser vi över turerna i syfte att behålla det utbud som nyttjas av många. Vi prövar även en ny sträckning som vi tror kommer att uppskattas. Den har en hållplats vid Kolbäcks kyrka där det finns både skola, arbetsplatser och bostadsområde vilket vi tror kan bli en positiv förändring, säger kommunstyrelsens ordförande Catarina Pettersson (S) i en kommentar om förändringen av Brukslinjens trafik.

Förändringen kommer att gälla från och med den 18 augusti då höstens tidtabell träder i kraft.