Fler webbplatser
Boende, miljö och trafik

Promenadstråk märks ut i Kolbäck – namnförslag efterlyses

Under våren 2020 kommer promenadstråk i Kolbäck att märkas ut med skyltar.

Slingan har tre längder. Den sträcker sig runt de centrala delarna av Kolbäck och passerar utomhusgym, lekplats och utsiktsplatser vid ån med bänkar så att man kan vila sig och njuta av utsikten om man behöver det. Se kartan för de olika sträckningarna.

Vi vill ha namnförslag

Nu har du chansen att påverka namnet på promenadstråket (ett gemensamt namn för alla tre längder). Har du ett förslag, gärna med Kolbäcksanknytning, skicka det till oss senast den 20 april. Det vinnande förslaget belönas med ett badkort för 10 besök på Vallmobadet eller Skantzöbadet.

Skicka dit förslag med e-post till tekniskanamnden@hallstahammar.se. Skriv ”Namnförslag promenadstråk” i ämnesraden. Det går även bra at skicka in förslag per post på adressen:

Hallstahammars kommun
734 80 Hallstahammar

Märk kuvertet med ”Namnförslag promenadstråk”.

Glöm inte att lämna dina kontaktuppgifter (telefonnummer eller e-post) så att vi kan kontakta dig om ditt förslag vinner.

Det är de förtroendevalda politikerna i kommunstyrelsen som kommer att utse det bästa förslaget.