Fler webbplatser
Boende, miljö och trafik

Nu är det möjligt att söka bygglov via Mittbygge.se

Hallstahammars kommun och bygg- och miljöförvaltningen har anslutit sig till Mittbygges e-tjänster. Du kan nu direkt via webben söka bygglov och därefter följa ditt pågående byggärende. I portalen finns också mycket information som kan ge hjälp och stöd till dig som har funderingar och frågor kring att planera, bygga och bo.

Hand som pekar på en planritning

Portal med fakta och verktyg för att söka lov

Mittbygge.se innehåller mycket fakta och länkar till information som är värdefull för dig som funderar på att bygga.

Med hjälp av e-legitimation kan du också söka bygglov direkt via portalen.

När du har ett pågående ärende kommer du löpande att kunna följa hur ärendet handläggs. Varje gång något sker med ditt ärende får du information via sms eller e-post.