Fler webbplatser
Barn och utbildning

Unikum – ny lärplattform från första juli

Från och med 1 juli 2024 kommer Hallstahammars kommuns förskolor, fritidshem, skolor och gymnasium börja använda lärplattformen Unikum. Förskolans vårdnadshavare kan logga in 1 juli. Du som har barn som går på fritids/skola kan tidigast logga in 20 juli.

Förbered redan nu genom att ladda ner Unikum Familj-appen där du kommer kunna ta del av information som rör ditt barns skolgång.

Hand som håller mobiltelefon

Unikum är platsen där du som vårdnadshavare enkelt kan följa och vara delaktig i ditt barns vardag, utveckling och lärande.

I Unikum kan du bland annat:

  • rapportera ditt barns frånvaro
  • ta del av dokumentation och information
  • se omdömen och inlämningsuppgifter
  • hålla ordning på viktiga datum

Det är viktigt att du laddar ner Unikum Familj-appen för att ta del av information som rör ditt barns skolgång.

Som vårdnadshavare loggar du in i Unikum med BankID eller Freja eID.

Bekanta dig med appen Unikum Familj

Passa gärna på att bekanta dig med lärportalen redan nu. Du kan "tjuvkika" utan att logga in redan när du hämtat appen Unikum Familj.

Se också en kort film från Unikum. Filmen visar hur du tar emot information, håller koll på kalenderhändelser, följer ditt barns lärande, och tar del av planeringar, frånvarorapporterar och hanterar närvaron med mera.

Filmen finns i två versioner, en på svenska och en på engelska.