Fler webbplatser
Barn och utbildning

Förskola och fritids samverkar under sommaren för att erbjuda trygg omsorg

Under vecka 28-31 kommer förskolor och fritidsverksamhet i Hallstahammars kommun att samverka för att tillgodose omsorgsbehovet för barnen i kommunen. Samordningen säkerställer att vi kan erbjuda en trygg, kontinuerlig omsorg med hög kvalitet även även under de tider på året då ordinarie schema bryts för semester och fortbildning.

För att möta omsorgsbehoven i kommunen under vecka 28-31 hålls förskolorna Äppellunden, som också är vår jourförskola, och Lärkan i Kolbäck, med jourverksamhet, öppna under dessa veckor.

Om du har barn som går i förskola eller fritidshem som behöver omsorg under dessa veckor kommer de placeras på Äppellunden eller Lärkan.

Förskolor och fritidsverksamhet kommer även samverka under kompetensutvecklingsdagarna från och med hösten 2024.
Under kompetensdagarna hösten 2024 kommer vi att erbjuda verksamhet på förskolan Äppellunden för de barn som är anmälda och i behov av omsorg.

Har du frågor eller funderingar, kontakta din ordinarie förskola.