Fler webbplatser
Barn och utbildning

Vi uppmärksammar Världslärardagen

Den internationella lärardagen, eller Word Teachers' Day på engelska, instiftades av UNESCO¹ år 1994. Det är en dag att hylla alla lärare i världen för deras viktiga arbete. Men det är också en dag att lyfta lärares situation i världen och behovet av rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Varje år den 5 oktober firas och uppmärksammas Världslärardagen och i år ligger fokus på lärares behov av en god arbetsmiljö.

Två fantastiska pedagoger får symbolisera hela lärarkåren

Edisa Alibasic och Anna Wikström två av Hallstahammars kommuns många fantastiska lärare

Helst skulle vi en sådan här dag lyfta upp, framhålla och uppmärksamma var och en som jobbar inom våra förskolor, grundskolor, gymnasier, fritidshem, samt anpassade grund- och gymnasieskolor. Men det skulle bli en väldigt lång artikel, och därför nöjer vi oss med att prata med två representanter; Edisa Alibasic och Anna Wikström.

Både Edisa och Anna har sina arbetsplatser på Nibbleskolan i östra Hallstahammar, så vi träffas en fredagseftermiddag i de nyligen uppsatta modulerna som fungerar som skollokaler under tiden som Nibbleskolan byggs om. Intrycket jag får när jag kliver in genom dörren är att lokalerna, trots att de är provisoriska, är ljusa, ändamålsenliga och fräscha.

Vi slår oss ner i personalens fikarum och börjar samtala om hur det är att jobba som lärare, vad som är det bästa med läraryrket, vilka utmaningar de möter och om hur de jobbar för att bibehålla eller förbättra en god arbetsmiljö.

Yrkesvalet – det bästa med att vara lärare

Det som både Edisa och Anna framhåller är eleverna! Det är eleverna som är det bästa, det är de som är själva grunden, fundamentet till varför valet blev läraryrket.

Alla stjärnor som tänds i elevernas ögon när de själva inser vad de har lyckats med och ser sina framsteg. Glädjen som möter mig varje dag, när vi träffas i skolan, men också att träffa elever från tidigare klasser som glädjande kommer fram för att berätta hur de har det nu och citerar mina ord som de bär med sig, säger Edisa, som undervisar på mellanstadiet och i år har en årskurs sex.

Det bästa är alla möten med eleverna. Samtalen med dem och känslan när en elev greppar något nytt och växer lite som människa. Ja, det är nästan lite beroendeframkallande. I elevhälsan är det samma sak, när det varit väldigt struligt för en elev och vi arbetat från flera håll för att hjälpa eleven rätt och alla insatser slutligen ger resultat. Det är härligt! berättar Anna, som är speciallärare och arbetar i anpassad grundskola.

Anna Wikström och Edisa Alibasic reflekterar över läraryrket

Visst finns det utmaningar också

Ingen av de två har ångrat sitt yrkesval. Båda två har arbetet länge, mer än 20 år, inom skolväsendet. Anna började som klasslärare på Tunaskolans lågstadium, och har även provat på roller som fritidspedagog, svenska som andraspråkslärare, biträdande rektor och numera speciallärare. För cirka två år sedan bytte Anna skolform och började på anpassad grundskola, något som hon stormtrivs med.

Edisa har varit Hallstahammar trogen i 22 år och inledde karriären som lärarvikarie. Under studietiden på lärarhögskolan fortsatte hon att vikariera. Numera har det gått 11 år som behörig klasslärare, och hon är en av kommunens förstelärare².

Även om trivseln är stor finns det förstås utmaningar och saker de kämpar med i vardagen. Lärare och övriga pedagoger kan ha det tufft, det är nog ingen nyhet för någon. Men vad ser Anna och Edisa som de största utmaningarna i jobbet?

Det är alltid svårt att räcka till och det är alltid lätt att fastna i funderingar om man kunde gjort mer. Ibland är det också svårt att acceptera att saker måste få ta tid. Arbetet med att förändra är en process som kan var väldigt jobbig när man är mitt i den, tillsammans med elev och vårdnadshavare, reflekterar Anna över.

Även Edisa reflekterar över tid, att tiden går fort, och ibland bristen på tid:

Att hinna med samhällsförändringen, den går fort och vi hinner inte förändra skolan i samma takt. Brist på tid för att göra det där lilla extra som jag skulle vilja. Till exempel tid för de som vill testa på något nytt inom ämnet utöver det obligatoriska som står i det centrala innehållet, utvecklar Edisa.

Lite om årets fokustema – arbetsmiljö

Arbetsmiljö är något komplext och mångfasetterat, det handlar både om fysisk miljö, som att man arbetar i sunda och friska lokaler. Men det handlar också om det psykosociala arbetsklimatet. Det finns så många olika faktorer som påverkar arbetsmiljön. Till exempel är ju eleverna en del av lärarnas arbetsmiljö, samtidigt som skolan och lärarna är elevernas arbetsmiljö.

Hur tycker Edisa och Anna att arbetsmiljön på deras respektive arbetsplatser är? Hur jobbar de tillsammans med kollegor och skolledning för en god arbetsmiljö? Finns det bra idéer och ett bra arbetssätt att dela med sig av?

Vi pratar ofta om mående och vad som skapar stress hos oss. Vi har tänkt mycket på arbetsbelastningen, hur vi kan fördela arbetet och hjälpas åt med allt från planering, stötta varandra och i kontakter med vårdnadshavare. Bland annat så samarbetar vi tre klasslärare för sexorna. Jag till exempel är mentor i 6B, där jag undervisar i de flesta ämnena. Men så undervisar jag i en av de andra sexorna också – i ämnet matematik, som är mitt specialämne. I gengäld undervisar den andra klassläraren i engelska och samhällsorienterande ämnen i min klass. Det gör att planeringstiden effektiviseras samtidigt som kvaliteten på undervisningen höjs, säger Edisa.

Här flikar Anna in:

Jag tycker att de som arbetar fackligt hos oss är bra. Vi pedagoger vill eleverna så väl att det lätt kan bli så att vi fuskar med arbetsmiljön genom att till exempel undervisa för mycket, arbeta för långa dagar eller hoppa över raster. I slutändan hjälper det varken pedagoger eller elever. Vi har bra verktyg för att rapportera om arbetsmiljön och våra fackliga representanter påminner oss hela tiden om att använda dem för att belysa, konkret lyfta fram och förändra problemen som finns i arbetsmiljön, säger Anna och fortsätter. Samarbete är så viktigt! Samarbete med kollegor för att hitta lösningar som förbättrar arbetsmiljön, men också samarbete med vårdnadshavare, habiliteringen och socialtjänsten. Jag vill använda mig av ett afrikanskt ordspråk för att belysa den psykosociala arbetsmiljön. "Det krävs en hel by för att uppfostra ett barn". Jag tycker att lärarnas arbetsmiljö och elevernas arbetsmiljö i grunden är allas ansvar, ett samhällsansvar. Visst är skolan viktig och kan vara avgörande, men det är en missuppfattning att skolan ensam ska bära ansvaret för att fostra och förändra hur vi beter oss mot varandra. Vi måste alla bry oss, om det ska kunna bli en förändring i det bitvis hårda samhällsklimat vi har idag, fortsätter Anna.

Jag måste även säga att vi har en rektor som lyssnar och gör förändringar för att vi ska få den tiden som behövs. En stor förbättring är också våra nya lokaler. Här är det bra luft, och tysta rum där ljud utifrån korridoren dämpas mycket, samtidigt som årskurser har klassrum nära varandra, vilket gör det lättare att samverka med andra klasser, säger Edisa som avslutning.

Det här var ett axplock från samtalet med två av kommunens drygt 500 medarbetare inom barn- och utbildnings­förvaltningen. Jag vill tacka både Anna och Edisa för era kloka tankar, och avsluta med Edisas ord om att ingen dag är den andra lik och att du som lärare måste vara både lösningsfokuserad och flexibel. En sådan bra sammanfattning om vad lärar­yrket går ut på!

//Skrivet av Sara Emretsson Olsson, kommunikatör i Hallstahammars kommun

En särskild händelse i mitt lärarliv:

Jag var och är väldigt imponerad av Malala Yousafzai och hennes arbete för att flickor ska få gå i skolan. Något som kanske gick lite till över­drift det året hon fick Nobelpriset.

Jag satte upp affischer i klassrummet, visade reportage från Lilla aktuellt och pratade mig varm om det i klassen. Min tanke var väl aldrig att försöka driva mina elever att göra liknande stordåd, mer inspirera och visa dem att alla kan förändra världen.

En eftermiddag kom en elev smygandes till mig och ville prata om en sak, hen bekände och ursäktade sig att hen nog aldrig skulle våga vara lika modig som Malala. Vi konstaterade till­sammans att det skulle fröken inte heller våga.

Men det finns mycket annat mindre modigt vi kan göra för att förändra världen.

//Anna Wikström

En särskild händelse i mitt lärarliv:

Jag minns när nästan hela min klass, som precis börjat högstadiet, kom tillbaka till skolan första veckan för att övertyga mig om att följa med dem till högstadiet.

Det berörde mig mycket!

//Edisa Alibasic

¹UNESCO är FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

²Att vara förstelärare innebär ett utökat ansvar för skolutveckling och kollegialt lärande – att leda arbetet framåt. I Hallstahammars kommun finns det 21 stycken förstelärare.