Fler webbplatser
Barn och utbildning

Förslag till effektiviseringar i Barn- och utbildningsförvaltningens budget

I juni fastställde kommunfullmäktige mål och budget för Hallstahammar under den närmaste treårsperioden 2024-2026. Det svåra ekonomiska läget gör att besparingar och effektiviseringar behöver göras inom olika verksamheter, bland annat inom barn- och utbildningsförvaltningen. Barn och utbildningsnämnden kommer fatta beslut kring förslagen till effektiviseringar den 14/11.

Vilka områden omfattas av effektiviseringsförslagen


Det är alltid utmanade att göra neddragningar inom våra skolverksamheter, då många beståndsdelar påverkas av beslut, till exempel elevhälsa, skolmat, fritidshem och måltider. Därför arbetar vi nu med att hitta smarta, långsiktiga lösningar som både sparar resurser och bidrar till hållbarhet. Vårt mål är alltid att vi ska ge god undervisning och likvärdig skola till alla våra elever.

Effektiviseringarna berör dels en minskning av antalet tjänster på förvaltningsnivå, dels anslag till fortbildning och inventarier. I effektiviseringsförslagen finns också förslag om att stänga öppen förskola och göra en neddragning av naturskolan.

En utredning kommer också att göras kring en eventuell flytt av årskurs 4-6 från Strömsholms skola till Tunboskolan från hösten 2024. Utredningen omfattar bland annat en barnkonsekvensanalys och dialog med barn och vårdnadshavare.
Alla förslag kommer utredas innan beslut fattas och i alla beslut beaktas noga barnens bästa.