Fler webbplatser
Barn och utbildning

Nya Näslundskolan växer fram

Näslundskolan byggdes på 1960-talet och här har många Hallstahammarsbor gått i skolan. Det har nog inte undgått någon att skolan nu byggs om helt och nu kan vi visa några bilder från hur det ser ut just nu. Skolan slutbesiktigas under 2024.

För att allt ska vara redo att ta emot elever och lärare kommer därefter markanläggning och plantering och inredning göras helt klart innan inflyttning sker till starten av höstterminen 2024. Från början är skolan byggd för 120 elever men hösten 2024 kommer ca 300 elever att rymmas här.

Och det är en helt ny skola som hälsar elever och lärare välkomna. Här möts du inte bara av nya skolbyggnader utan också av fantastiska lärmiljöer, som bland annat innebär att bildsalen vetter rakt ut i ett vackert skogsparti, som kommer ge god inspiration.

- Själva byggprocessen är indelad i sex delar och redan är vissa delar mer eller mindre klara, berättar projektledaren Karl Strandman.

Skolan kommer att få en spännande arkitektur med färgade fönsterpartier och överhäng mot den omgivande naturen i vissa klassrum. Årskurserna kommer kunna gå in i skolan genom flera olika entréer som ligger i nära anslutning till olika årskursers klassrum. Samtliga årskurser kommer förutom klassrum att ha tillgång till grupprum och förvaring i anslutning till klassrummen. Även lärarrummen kommer att ligga i anslutning till klassrummen.

Anders Almroth och Karl Strandman granskar ritning.

På bilden ser ni Anders Almroth och Karl Strandman diskutera en ritning.

Hållbarhet och miljöperspektiv

Hållbarhet och miljöhänsyn går som en röd tråd genom skolbygget. Näslundskolan kommer att ha ett stort eget tillagningskök med möjlighet till matsvinnsmätning, något som borgar för god hållbarhet. En annan hållbarhetsaspekt som kommer bidra till skolans elförsörjning är solpaneler på del av taket, som kan producera 55 kWh. För att se till att det inte blir för varmt i lokalerna så har alla fönster i söderläge en beläggning som tar bort omkring 60-70% av solvärmen.