Fler webbplatser
Barn och utbildning

Hallstahammars skolor får toppresultat

Färsk statistik från Skolverkets visar att Hallstahammar ligger i topp bland länets kommuner både vad gäller andel godkända i alla ämnen och gymnasiebehörighet.

Students in a classroom at the lecture

Ledning och medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat målinriktat under många år för att öka kunskapsresultaten i Hallstahammars skolor. Det politiska målet lyder: ”Vi ska ha en topprankad skola där eleverna klarar skolans mål”.

Det innebär bland annat att alla barn har rätt att växa upp och utvecklas, trots olika förutsättningar som till exempel bakgrund och föräldrars ekonomiska resurser. Alla barn ska ha likvärdig tillgång till förskola och skola och likvärdiga möjligheter till lärande. Det ska inte vara någon skillnad i måluppfyllelse, varken mellan Hallstahammars två högstadieskolor eller mellan flickors och pojkars resultat.

Under de senaste åren har kunskapsresultaten i kommunens skolor förbättrats successivt och i år ligger Hallstahammar i topp i länet med följande resultat:

  • 71,5 procent av eleverna i grundskolan klarar kunskapskraven i alla ämnen
  • 84,9 procent av eleverna i nionde klass har gymnasiebehörighet

Hårt arbete bakom resultatet

Skolchef Anna Landehag är både stolt och glad över resultaten och topp-placeringen:

Vi har mycket engagerade lärare och rektorer som tillsammans med eleverna har arbetat hårt för att fler ska nå gymnasiebehörighet och ha godkända betyg i alla ämnen.

Vägen dit handlar bland annat om att arbeta med att göra undervisningen likvärdig och tillgänglig för alla och att arbeta kompensatoriskt för att utjämna skillnader med till exempel stöd av elevhälsans olika kompetenser, förstelärare och it-pedagoger.

Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare, som i en tuff tid med pandemi och hög frånvaro av både elever och personal har gjort anpassningar av verksamheten och på så vis bidragit till att vi har tagit flera steg närmare vårt mål att alla elever ska lyckas, avslutar Anna Landehag.