Fler webbplatser
Barn och utbildning

En förskola rustad för framtiden

En vacker tisdagseftermiddag i september invigs Hallstahammars nyaste förskola Äppellunden. Barn och personal är redan hemmastadda och den här kvällen bjuder de in till Öppet hus för alla intresserade. På plats för att klippa bandet finns även barn- och utbildningsnämndens ordförande Kjell Ivemyr.

Barnen på Äppellunden, som är mellan 1 och 5 år, delas upp i äldre barn och yngre barn. Vanligtvis brukar gränsen gå vid 3 år men på Äppellunden har man valt att sätta gränsen vid 2 år nu i början.

- Det beror på att en ny förskola alltid har väldigt många små barn den första tiden. På det här sättet ser vi till att grupperna för de yngsta barnen inte blir för stora, säger Äppellundens rektor Jenny Lind.

Hemvister ger trygghet

Varje grupp har en egen hemvist och varje hemvist har egna lokaler och personal men hänger ihop två och två. Det innebär att en hemvist för yngre barn och en hemvist för äldre barn hör ihop och att personalen från dem båda bildar ett arbetslag. En viktig vinst med arbetssättet är att barnen lär känna och blir trygga med fler vuxna, vilket ger en större flexibilitet och bättre möjlighet att planera verksamheten. Barnen lär sig dessutom att vara tillsammans med både äldre och yngre barn.

- På det här sättet kan vi använda personalens olika kompetenser på ett effektivt sätt. Vi är ju bra på olika saker, säger Jenny Lind.

Till förskolans uppgifter idag hör även att ge barnen digital kompetens. På Äppellundens förskola finns flera olika digitala hjälpmedel, och de används för att uppmuntra och utveckla barnens digitala förmåga men också till personalens dokumentation. Jenny Lind förklarar:

- Barnen kanske hittar en spindel när de är ute på gården och då kan personalen ta en bild på spindeln med sin smartphone. Inomhus kan telefonen kopplas till en stor skärm på väggen och gruppen kan tillsammans titta på spindeln, kanske ta reda på vad det är för sort och hur spindlar vanligtvis lever. Förskolläraren kan spela in det barnen säger, och detta blir sedan en del av personalens dokumentation och fortsatta planering.

Jenny Lind har arbetat som förskollärare både i Borlänge och i Hallstahammar. Det senaste året har hon varit biträdande rektor, vilket innebär att hon har stöttat övriga förskolerektorer. När hon nu tar ansvaret för en egen förskola är det både roligt och utmanande.

- Att starta något nytt är alltid en utmaning och man måste vara medveten om att allt tar tid och att det finns saker som måste lösas efterhand men förutsättningarna här är fantastiska, säger hon.

Förskolan Äppellunden har ett särskilt rum där barnen ägnar sig åt drama och berättande.
Förskolan Äppellunden har ett särskilt rum där barnen ägnar sig åt läsning och berättande.

En renovering med överraskningar

Förskolan Äppellunden ligger i den byggnad som tidigare var Ädelstenens äldreboende. Fullt utbyggd kommer det att finnas plats för 140 barn och förskolan kommer då att använda halva den stora byggnaden.

Ädelstenen byggdes 1975 och att renovera en nästan 50 år gammal byggnad, som dessutom stått oanvänd i flera år, kan bjuda på en del överraskningar. I det här fallet visade sig både taket och avloppssystemet ha större skador än man räknat med. Följden blev en större takrenovering än planerat och ett helt nytt avloppssystem. En annan överraskning var att marken runt huset visade sig innehålla rester både från ett tidigare bostadsområde och från bygget av Ädelstenen.

- På 1970-talet gällde andra regler, då lät man gamla husgrunden och byggsopor ligga kvar i marken och fyllde på med ny jord, men idag måste vi sanera och gräva bort allt som är förorenat, berättar projektledare Anders Allöv.

Takrenovering med brandskyddsåtgärd för att förhindra att eld sprids via vindsutrymmena, byte av avloppssystem, sanering av förorenad mark tillsammans med högre priser på byggmateriel har resulterat i att renoveringen blivit något dyrare än planerat. Men med de nu genomförda åtgärderna har Hallstahammars kommun ett hus som kan stå i 50 år till.

- När man har ett friskt hus som det här så är det mycket mer hållbart att renovera än att riva och bygga nytt, säger Anders Allöv.

Den nya vägen Ingrid Maries väg utanför förskolan Äppellunden

Ny väg med parkeringar för lämning och hämtning

För att underlätta vid lämning och hämtning av barn har en helt ny väg med korttidsparkeringar anlagts öster om förskolan. För att säkerställa en lugn trafiksituation utanför förskolan är den nya Ingrid Maries väg enkelriktad med infart från Nibblegatan och utfart mot Norra Västeråsvägen. Den har dessutom två övergångsställen med avsmalningar. Här finns även en handikapparkering samt några platser för längre p-tid, vid till exempel utvecklingssamtal och föräldramöten.

I planerna för huset finns även solpaneler på taket men den delen är inte klar vid invigningen. Även den andra halvan av byggnaden kommer att fyllas av kommunal verksamhet men vad det blir är inte klart. Den delen av huset är heller inte renoverad inomhus.