Fler webbplatser
Barn och utbildning

Kunskapsresultaten har ökat i Hallstahammars kommun

Nu har kunskapsresultaten sammanställts och det är glädjande att kunna konstatera att insatserna gett resultat och att man kan se en förbättring av resultaten då fler elever har nått behörighet till gymnasiet, andelen godkända i alla ämnen har ökat och det genomsnittliga meritvärdet har höjts.

När det gäller gymnasiebehörighet till yrkesprogram, så har 84% av kommunens elever den behörigheten och kan gå vidare till gymnasieutbildning. Detta kan jämföras med föregående år där utfallet var 82,9 %.

Andelen godkända i alla ämnen har också ökat från 63,4 % till 71,1%. Meritvärdet har ökat från 213,8 till årets 232,8 – båda dessa värden står sig bra i jämförelse med rikssnittet från tidigare år.

- Flera skolor har haft sommarskola och det har också gjort att fler elever har nått längre, både Parkskolan och Tunboskolan har haft elever som fått betyg i alla ämnen och fått den behörighet till gymnasiet som är så viktig, säger Ann-Sophie Günzel Wahlström som är områdeschef för grundskolan i Hallstahammars kommun.

Hon berättar också att lovskolan, både i anslutning till sommaren och andra lov, har varit särskilt viktig det här läsåret. Året har präglats av pandemin och har medfört hög frånvaro under hela läsåret både bland elever och personal. Många elever har behövt mer tid för att klara kunskapsmålen.

- Lärare och övriga medarbetare på våra grundskolor har gjort ett fantastiskt jobb tillsammans med alla elever som kämpat och slitit för att nå längre, för att bli sitt bästa jag. Det hade heller aldrig gått utan en god samverkan med vårdnadshavare. Jag är väldigt stolt över våra elever och medarbetares insatser under året, säger Ann-Sophie Günzel Wahlström.