Fler webbplatser
Barn och utbildning

Skollunch för gymnasieelever i Hallstahammars kommun som har distansstudier

Alla elever som går i gymnasiet på annan ort och har behov av skollunch har nu möjlighet att få det via våra skolkök i Hallstahammars kommun. Från och med måndag 25 januari kommer matlådor delas ut till de elever som anmäler intresse för det. Enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten så undervisas gymnasieskolans elever via distans- eller fjärrundervisning för att förhindra eventuell smittspridning av coronavirus i samhället och skydda våra äldre medborgare och andra riskgrupper. Distansundervisningen kan ske växelvis med undervisning på plats.

Tallrik med kycklingfilé, ris och grönsaker

Så här beställer och hämtar du förbeställd skollunch:

För att beställa matlåda skickar du ett SMS till:

 • Parkskolans kök072-595 29 57 om du tillhör Hallstahammars upptagningsområde. Förbeställd matlåda hämtas mellan kl.8.00-11.30 vid skolans varuintag/lastkaj.
 • Vallbyskolans kök072-595 21 65 om du tillhör Kolbäck/Strömsholms upptagningsområde. Förbeställd matlåda hämtas mellan kl.12.00-13.00 vid skolans varuintag/lastkaj.
 • Beställningen ska göras senast kl.8.30 måndagar för matlådor till måndag - tisdag
 • Beställningen ska göras senast kl. 8.30 onsdagar för matlådor till onsdag - fredag

I meddelandet skriver du:

 • Ditt för- och efternamn
 • Skola
 • Ev. specialkost. (här anger du också om du vill ha vegetariskt)
 • Mobilnummer

Observera:

 • Du får inte gå in i lokalerna på den skola där du ska hämta maten.
 • När du hämtar ut din lunchlåda kommer du att behöva legitimera dig.
 • Det är kalla matlådor som delas ut.
 • Om du som elev inte kan hämta mat själv finns möjlighet för vårdnadshavare att hämta beställd mat mot uppvisande av elevens id-handling.
 • Du som hämtar matlådor måste vara frisk och tänka på att hålla avstånd.
 • Om du inte äter din lunch direkt, kyl ner den så snabbt du kan. Värm den när du ska äta den. När du hämtar maten blir den ditt ansvar, så hantera den så bra du kan.
 • Elev som inte hämtar ut beställd matlåda kan bli av med sin möjlighet att beställa matlåda.

För att hålla svinnet nere så önskar vi att ni ringer direkt till köket och avanmäler om ni blir sjuka eller inte kan hämta av någon anledning. Detta görs direkt till skolköken:

Tänk på att hålla avstånd vid avhämtningen och stanna hemma om du är sjuk. För att undvika trängsel ber vi dig att snarast lämna skolområdet när du har fått din matlåda. Det går att beställa mat för flera dagar men då kan matlådorna innehålla samma maträtt.

För frågor gällande skollunch till gymnasieelever kontakta:

Elisabeth Hallgren elisabeth.hallgren@hallstahammar.se
Arman Elezovic arman.elezovic@hallstahammar.se