Fler webbplatser
Barn och utbildning

Den årliga inkomst­jämförelsen för avgifterna i för­skola och fritids­hem flyttas fram till i höst

En kontroll av att alla betalt rätt avgift för förskola och fritidshem brukar genomföras under våren. Men anledning av det rådande läget kommer kontollen istället genomföras under hösten 2020.

Barn i röda stövlar med ett färgglatt paraply

Med anledning av pandemiutbrottet väljer barn- och utbildningsförvaltningen att flytta fram den årliga kontrollen av avgifterna för förskole- och fritidsplatser till hösten.

Inkomst­jämförelsen kommer genom­föras under hösten 2020

Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt avgift. Kontrollen kommer fortfarande att genomföras, men flyttas fram. Den inkomst du som förälder meddelat till kommunen jämförs mot din taxerade inkomst hos skatteverket. Inkomstjämförelsen görs med två års fördröjning på grund av att skatteverkets uppgifter finns tillgängliga först då. Årets jämförelse avser alltså inkomståret 2018. För den som har betalat en felaktig avgift kommer justering att ske, genom en extra faktura om du har betalat för lite, eller en återbetalning om du betalat för mycket.