Fler webbplatser
Barn och utbildning

Under juli månad har cykelbiblioteket rullat runt i kommunen

Lena Elg

Under juli har bibliotekets lådcykel med ett rullande barnbibliotek turnerat runt i Hallstahammars kommun. Den har bland annat dykt upp på badet, i bostadsområden och på Vallbyskolans fritids i Kolbäck.

Cykelbiblioteket som trampats av Stina Elg (som syns på bilden ovan) har bland annat besökt Skantzen, lekplatser, förskolor och fritidshem och erbjudit barn upp till 9 år böcker att låna, ordlekar, sago- och sångstunder.

SVT Västmanland uppmärksammade detta i ett reportage den 23 juli när cykelbiblioteket besökte Vallbyskolans fritidshem i Kolbäck.