Fler webbplatser
Barn och utbildning

Förändringar i grundskolans simundervisning från hösten 2019

Från och med höstterminen 2019 kommer simundervisningen för grundskolans elever i Hallstahammars kommun att ske med början i årskurs två. Det innebär en förändring då kommunen tidigare erbjudit simundervisning även i förskoleklass och i årskurs ett. 

Person som simmar i bassäng

Grundkravet detsamma – alla ska lära sig simma – nu med start i tvåan

Det nationella målet är att eleven ska kunna simma 200 meter, varav 50 meter i ryggläge när eleven går i årskurs sex. Detta givetvis med fokus på säkerhet men också för att få ett godkänt betyg i ämnet idrott och hälsa.

Från och med höstterminen 2019 kommer simundervisningen för grundskolans elever i Hallstahammars kommun att ske med början i årskurs två. Varje elev kommer fortsätta få simundervisning tills målet med simkunnighet är uppnått. När målet är uppfyllt registreras simkunnigheten och simundervisningen avslutas.

Ändrade ekonomiska förutsättningar orsak till förändringen

I Hallstahammars kommun har vi (till skillnad från många andra kommuner) tidigare erbjudit simundervisning även i förskoleklass och i årskurs ett. Ändrade ekonomiska förutsättningar för barn- och utbildningsförvaltningen samt att Socialstyrelsens bidrag till simundervisning för elever i förskoleklass inte längre finns, gör att kommunen nu inför simundervisning från årskurs två.

Övergång till de nya förutsättningarna under vårterminen

För att uppnå likvärdig simundervisning för eleverna i kommunens alla grundskolor låter vi vårterminen 2019 blir en övergångsperiod inför det nya beslutet om simundervisning i årskurs två.

Det innebär att eleverna i årskurs ett på Nibbleskolan och Lindboskolan kommer delta i simundervisning under vårterminen 2019. Simundervisningen för eleverna i årskurs ett på Vallbyskolan, Strömsholms skola och Näslundsskolan är däremot avslutad då de under hösten 2018 deltagit i simundervisning.

Alla elever i årskurs två och uppåt erbjuds simundervisning tills de klarat kunskapskravet att kunna simma 200 meter, varav 50 meter i ryggläge.

Mer information

Har du som vårdnadshavare frågor om simundervisningen för ditt barn är du välkommen att kontakta rektor på barnets skola. Kommunvägledarna i kommunens kundcenter hjälper dig komma i kontakt med rätt person.