Fler webbplatser

Information om verksamheter är stängda eller öppna

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Här hittar du information om verksamheter som är tillfälligt stängda, helt eller delvis, för att minska smittspridning av coronavirus. Här finns också svar på frågor om verksamheter eller aktiviteter som håller öppet eller genomförs.

Ja. Badet är öppet från och med fredag 5 juni. Man har på badet tagit fram riktlinjer och restriktioner, till exempel om hur avstånd ska hållas. Allt för att du ska kunna besöka badet på ett tryggt och säkert sätt.

Restriktionen med 50 personer gäller inte Skantzöbadet eftersom besök på badet inte räknas som allmän tillställning utan som verksamhet. I detta fallet är det upp till den som är ansvarig för verksamheten att se till att alla restriktioner följs; att besökare inte trängs i kö vid entré och håller avstånd inne på badområdet till exempel.


Vi har gjort avvägningar när vi kommit fram till ett maxantal på 1 000 personer som får vistas på badet samtidigt. Bland annat har vi i våra bedömningar tagit hänsyn till att området är stort, drygt 10 000 kvadratmeter gräsytor och cirka 1 500 kvadratmeter bassäng. Vi har även ett antal badvärdar som hjälper till att påminna om att hålla avstånd.


Beslut om antal besökande kan också snabbt ändras om det visar sig bli för trångt och om det uppstår trängsel.

Ja det gör vi. Vi är medvetna om att myndighetsrekommendationer kan komma att begränsa antalet besökare samtidigt på badets område. Skulle tillfälliga besökstoppar göra att du inte kan utnyttja ett säsongskort fullt ut kommer inte någon återbetalning av köpta kort att ske. Vi kommer hantera att så många som möjligt ska kunna besöka oss genom noggrann kontroll vid in- och utsläpp.

Skulle kommande myndighetsrekommendationer göra att vi behöver stänga badet för säsongen i förtid kan det bli aktuellt med återbetalning för köpta kort. Om och hur detta sker beslutas och hanteras om det blir aktuellt.

För många är inte hemmet en trygg plats. Under coronapandemin är risken stor att våld i hemmet ökar. Och den som är våldsutsatt kan ha svårare att komma ifrån den våldsamma situationen. Vi vill påminna dig om att vår verksamhet inte stänger, det finns hjälp att få! Ring vår mottagningstelefon 0220‑242 07. Behöver du ringa under kvällar, nätter och helger finns socialjouren i Västerås, 021‑39 20 66. I akutfall - ring 112!

Under coronapandemin när vi behöver isolera oss i hemmet för att minska smittspridningen är det lätt att uppleva känslor av stress, frustration och maktlöshet. Dessa jobbiga känslor kan byggas upp ganska snabbt och då kan det finnas risk för att gå över gränsen och skada någon i sin närhet - trots att det inte är det du egentligen vill.

Är du orolig för att du ska skada någon eller har du redan skadat någon i din närhet, ta kontakt med socialtjänsten eller Centrum mot våld och be om hjälp.


Kontakta socialtjänsten, 0220‑242 07 eller Centrum mot våld på cmv@vasteras.se, 021‑39 74 31.

Nej. Från och med den 10 april har Vallmobadet stängt för säsongen för allmänheten. Alla grupper som berörs kontaktas direkt för information. Det går även bra att kontakta Vallmobadet på tfn. 0220‑242 99 eller e-post vallmobadet@hallstahammar.se om du har frågor.

Nej. Från och med den 6 april har kommunen stängt idrottshallarna för alla utom för skolans verksamhet (idrotts­undervisning). Alla nycklar till de olika lokalerna är spärrade och de nycklar som finns utlämnade ska återlämnas till kommunens föreningsbyrå.

Utomhusanläggningar, som Trollebo idrottsplats omfattas inte av stängningsbeslutet.

De aktiviteter som sker på våra mötesplatser för äldre; Hästhoven, Seniorfyran och Hjärtpunkten är inställda, vilket innebär att Seniorglädjes programpunkter inte genomförs och att gymmen stängs.

Nej. Då Hallstahammars kommun infört besöksförbud på våra äldreboenden Äppelparken, Lövåsen och Strandgården (och även på gruppbostäder inom LSS) så är även restaurangerna på Äppelparken, Lövåsen och Strandgården stängda för besökande matgäster.

Om du är frisk och inte har några sjukdomssymtom kan du träffa din handläggare. Du kan alltid ringa och resonera med handläggaren om du ska komma på besök eller om ni kan ta mötet på telefon eller skjuta fram mötet.

Observera att du inte ska komma på ett besök om du är sjuk eller har sjukdomssymtom (gäller även lindriga lindriga symtom).

Nej. Den öppna familjeverksamheten i Familjecentrums regi, där vårdnadshavare med barn i åldern noll till sex år träffas på vårdcentralen håller stängt tills vidare.

Ja, vår kollektivtrafik kör som vanligt. Observera att du ska stanna hemma om du är sjuk eller har sjukdomssymtom (gäller även lindriga symtom) och alltså inte resa med kollektivtrafiken då.