Fler webbplatser

Corona - Information till föreningar

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Här hittar du vanliga frågor och svar som rör bokningar, bidrag och de rekommendationer och beslut som påverkar föreningslivet till följd av pandemin covid-19.

  De kommunala idrottshallarna, Vallmobadet, ishallen och boulehallen håller öppet för uthyrning till föreningar i Hallstahammars kommun (för träning) med verksamhet för barn och ungdomar födda 2002 och senare.


  För övrig verksamhet är lokaler och anläggningar fortfarande stängda.

  Ja. Trollebo IP och konstgräsplan är öppen för uthyrning till föreningar i Hallstahammars kommun med verksamhet för alla åldrar.

  Det är Riksidrottsförbundet och olika idrotters specialförbund som tillsammans med myndigheternas restriktioner skapar och tar fram rekommendationer hur tävlingsverksamhet kan och får bedrivas under pandemin. Ta därför kontakt med ditt förbund för information och klargöranden.


  Se mer information på:

  Den som bedriver verksamhet (ni som hyresgäster) i gym- och sportanläggningar samt badhus har skyldighet att uppfylla vissa punkter för att kunna bedriva verksamheten.


  Först ska det maximala antalet personer som samtidigt får vistas i verksamhetens lokaler, beräknas, dokumenteras samt tydligt skyltas upp. Dokumentation som visar hur beräkningen gjorts måste också finnas. Föreningar som har egna lokaler ansvarar själva för att göra detta. För de sportanläggningar och badhus som Hallstahammars kommun hyr ut till olika föreningar är det kommunen som ansvarar och ordnar detta.


  Därefter ansvarar ni som bedriver verksamhet för att:

  • säkerställa att maxantalet inte överskrids,
  • informera era besökare och kunder om hur smittspridning kan undvikas,
  • erbjuda era besökare och kunder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
  • skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,
  • följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna samt
  • hålla er informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

  Alla dessa åtgärder ska göras för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig.


  Som tidigare gäller att omklädningsrum och duschar är stängda. Byt om och duscha hemma. Precis som tidigare städar också varje hyresgäst efter sig enligt skyltning i lokalen. Om hyresgästen innan dig inte har städat, meddelar du detta genast till foreningsbyran@hallstahammar.se. Misskötsel kan leda till avstängning och böter.

  Det är viktigt att göra en så kallad smittspårning när någon konstaterats smittad med covid -19. Du som till exempel är ledare för någon föreningsaktivitet kan behöva hjälpa till (kanske tillsammans med den smittade själv, hens föräldrar eller smitt­skydds­enheten i Region Västmanland) att informera övriga i laget eller bland de som deltar i aktiviteter om att det finns en risk att fler blivit utsatta för smitta. Observera att du aldrig ska berätta för andra vem som har covid-19 om du inte har fått personens tillåtelse.

  I den så kallade pandemilagen (tillfällig covid-19-lag), som började gälla 10 januari 2021, finns regler för att förebygga smittspridning i olika verksamheter. Lagstiftningen omfattar bland annat verksamheter som hyr ut lokaler för privata sammankomster (till exempel festlokaler som hyrs ut, gemensamhetslokaler i hyres- och bostadsrättsfastigheter samt föreningslokaler).

  Möteslokaler som kommunen äger hyrs för närvarande inte alls ut, detta med anledning av coronapandemin.

  I den så kallade pandemilagen (tillfällig covid-19-lag), som började gälla 10 januari 2021, finns regler för att förebygga smittspridning i olika verksamheter. Lagstiftningen omfattar bland annat arrangemang som allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

  Organisationer drabbats ekonomiskt, i första hand för uteblivna intäkter men också av ökade kostnader, till följd av coronapandemin har i perioder kunnat ansöka om tillfälligt ekonomiskt stöd från kommunen. Ansökningsperioderna är nu avslutade och några beslut om nya perioder finns i dagsläget inte.

  Observera! Den organisation som blivit beviljad stöd ska redovisa hur stödet använts i sin årsredovisning.