Fler webbplatser

Corona - Information som gäller förskola, skola och utbildning

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Vi får en del frågor från föräldrar och vårdnadshavare hur man ska tänka kring att lämna sitt barn i förskolan och skolan med anledning av coronaviruset. Grundbudskapet är att Hallstahammars kommun följer myndigheternas rekommendationer.

  De kommunala förskolorna i Hallstahammars kommun håller öppet som vanligt. Om ditt barn går på en fristående förskola får du vända dig direkt till den verksamheten för information.

  De kommunala grundskolorna och grundsärskolan i Hallstahammars kommun håller öppet som vanligt under terminen. Skolorna följer hela tiden myndigheternas rekommendationer. Även gymnasiesärskolan i Västerås (där särskoleeleverna från Hallstahammar går) bedriver undervisning som vanligt.


  Då de flesta gymnasielever i Hallstahammars kommun går i skola i någon annan kommun (främst Västerås) får du vända dig direkt till respektive skola för mer information om hur undervisningen sker. Detta gäller även för komvux elever.


  Eleverna på sfi får främst sin undervisning på distans men individuella anpassningar kan förekomma.

  Alla elever som går i gymnasiet på annan ort och har behov av skollunch har möjlighet att få det via våra skolkök i Hallstahammars kommun.

  • Ditt barn bör stanna hemma från förskola och skola om någon i familjen har covid-19. Det gäller även om barnet är symtomfritt. (Nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten från och med 1/12-2020)
  • Om ditt barn har sjukdomssymtom (och det gäller även lindriga symtom) ska barnet sjukanmälas och vara hemma från förskola och skola.

  Vår verksamhet fortsätter som vanligt om inte myndigheterna kommer med nya direktiv. Ta gärna direktkontakt med den förskola som ditt barn ska skolas in på när det börjar närma sig inskolningsdatum.