Fler webbplatser

Corona - Information som gäller förskola, skola och utbildning

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Vi får en del frågor från föräldrar och vårdnadshavare hur man ska tänka kring att lämna sitt barn i förskolan och skolan med anledning av coronaviruset. Grundbudskapet är att Hallstahammars kommun följer myndigheternas rekommendationer.

  De kommunala grundskolorna och grundsärskolan i Hallstahammars kommun håller öppet som vanligt under terminen. Även gymnasiesärskolan i Västerås (där särskoleeleverna från Hallstahammar går) bedriver undervisning som vanligt.

  När det gäller gymnasiet, komvux och sfi så bedrevs undervisningen på distans under våren 2020 fram tills läsåret slutade. Från och med höstterminsstarten kommer undervisningen att kunna ske på plats igen.

  De kommunala förskolorna i Hallstahammars kommun håller öppet som vanligt. Om ditt barn går på en fristående förskola får du vända dig direkt till den verksamheten för information.

  • Barnet får gå till förskolan om hen är symtomfri och frisk. (För barn i förskolan kan du alltid välja att låta barnet vara hemma med dig utifrån hur din sjukdomsbild ser ut.)
  • Barnet ska gå till skolan (då skolplikt råder) om hen är symtomfri och frisk.
  • För att undvika trängsel och kunna hålla avstånd till varandra, ber vi dig hämta och lämna ditt barn utomhus, i den mån det är möjligt.
  • Observera!
  • Vid hämtning och lämning av barn och elever i förskola, skola och fritidshem ska du som lämnar och hämtar barnet vara frisk. Har du symtom eller om du inväntar provsvar ska du heller inte hämta eller lämna barnet på förskolan, skolan eller fritidshemmet.

  Vår verksamhet fortsätter som vanligt om inte myndigheterna kommer med nya direktiv. Ta gärna direktkontakt med den förskola som ditt barn ska skolas in på när det börjar närma sig inskolningsdatum.