Fler webbplatser

Corona - Information som gäller företagare

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Till följd av spridningen av coronaviruset drabbas näringslivet i Hallstahammars kommun hårt. Under krisen kommer regeringen med nationella stödåtgärder. Men även Hallstahammars kommun har sett över vad vi som kommun kan göra och bidra med för att underlätta.

  Med anledning av covid-19 pandemin finns trängselregler och regler om öppethållande för verksam­heter som serverar mat eller dryck. Reglerna gäller för serveringsställen, till exempel restauranger, barer, kaféer, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster.

  Trängselregler som verksamheterna är skyldiga att följa

  • Se till att det inte uppstår trängsel i lokalerna eller i en eventuell kö, både inne i lokalen och utanför. Exempel på hur detta kan göras är att ha rutiner med könummer, golvmarkeringar och att en hovmästare styr placering av gäster.
  • Det ska finnas skriftlig information uppsatt om hur smitta ska undvikas.
  • Handsprit eller möjlighet till handtvätt ska finnas.
  • Servera mat och dryck genom bordsservering. Bara om det är möjligt att beställa och hämta mat vid en disk utan att det blir träng­sel är detta tillåtet.
  • Se till att gästerna alltid intar mat och dryck sittandes vid bord, eller om det är möjligt utan att trängsel uppstår sittandes vid en bardisk. Uppmuntra gärna besökarna att hålla ännu större avstånd, cirka 1,5–2 meter, för ge utrymme att resa sig upp och skjuta ut stolen med tillräckligt stort avstånd till nästa sällskap.
  • När det gäller mindre sällskap där det är uppenbart att personerna lever nära varandra, till exempel familjer och nära vänner, är det viktigare se till att ett tillräckligt avstånd hålls mellan restaurangens olika grupper av gäster än avståndet mellan personerna inom samma sällskap. Men det får max vara 8 personer i sällskap vid samma bord.
   Observera att detta inte gäller uteserveringar och serveringsställen som utgör en del av en handelsplats.
  • Gäster som rör sig i lokalen måste göra det på ett sätt så det inte blir trängsel. Avstånd till andra gäster måste alltid vara mer än en meter. Är det mycket människor bör avstånden vara större.
  • Plexiglas, skärmar eller avskiljare kan skydda mot rena stänk och på det sättet hindra viss smittspridning. Den viktigaste åtgärden för att minska risken för smittspridning är dock alltid att hålla avstånd mellan sällskap. Användningen av avskiljare kan därför inte motivera ett kortare avstånd mellan sällskapen än en meter. Det kan dock ibland fortfarande vara en bra kompletterande smittskyddsåtgärd i vissa fall.

  Det är fortfarande tillåtet att

  • servera buffé om gästerna kan plocka sin mat utan att det uppstår trängsel. Vid köer ska en armlängds avstånd finnas mellan gästerna.
  • sälja hämtmat så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller betalar. Vid
   sådan försäljning ska besökarna kunna hålla minst en meters avstånd till varandra.
  • låta gäster sitta och äta vid bardisken, så länge det inte uppstår trängsel. Det är extra viktigt att vara observant på att de andra gästerna som beställer vid bardisken tydligt separeras från de som äter vid bardisken. Gäster kan inte heller sitta och äta vid bardisken om det skapar flaskhalsar så folk inte tar sig förbi och därför skapar trängsel.

  Rutiner för verksamheternas egenkontroll

  Som ett led i er egenkontroll ska ni ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare. Ni behöver regelbundet utföra riskbedömningar utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare ger. Ni behöver även ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.


  Mer information

  Här kan du läsa mer om regler för restauranger, barer och caféer:

  I den så kallade pandemilagen (tillfällig covid-19-lag), som började gälla 10 januari 2021, finns regler för att förebygga smittspridning i olika verksamheter. Lagstiftningen omfattar bland annat handelsplatser (till exempel köpcentrum, varuhus, gallerior, butiker och plats för torghandel. Som handelsplatser räknas även serviceinrättningar som frisersalonger, skönhetssalonger och annan hygienisk behandling, cykelverkstäder och banker med flera.

  I den så kallade pandemilagen (tillfällig covid-19-lag), som började gälla 10 januari 2021, finns regler för att förebygga smittspridning i olika verksamheter. Lagstiftningen omfattar bland annat verksamheter som hyr ut lokaler för privata sammankomster (till exempel festlokaler som hyrs ut, gemensamhetslokaler i hyres- och bostadsrättsfastigheter samt föreningslokaler).

  I den så kallade pandemilagen (tillfällig covid-19-lag), som började gälla 10 januari 2021, finns regler för att förebygga smittspridning i olika verksamheter. Lagstiftningen omfattar bland annat arrangemang som allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

  Regeringen har beslutat om ett stödpaket som ska gå till kulturen för kompensation för bland annat inställda och framskjutna evenemang.

  När det gäller hyresavtal med annan fastighetsägare än Hallstahammars kommun så uppmanar vi till att föra dialog med sin hyresvärd. Hallstahammars kommun har idag inga åtgärdspaket rörande andra fastighetsägare eller dess hyresgäster. Men vi rekommenderar att föra dialog med fastighetsägaren och ha kontakt med sitt försäkringsbolag.