Fler webbplatser

Corona - Information om trängsel på serveringar och andra platser

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Från och med den 29 september 2021 finns inget som reglerar storlek på sällskap eller avstånd mellan bord på en restaurang eller serveringsställe. Det finns heller inga restriktioner som begränsar hur många som får vistas på en allmän plats eller i en publik, inte heller i en butik, en frisersalong eller ett gym till exempel.

  Vi har alla fortfarande ett eget ansvar att bete oss så att risken att bli smittad eller smitta andra med covid-19 är så liten som möjligt. Det betyder till exempel att det fortfarande är viktigt att fortsätta tvätta händerna ofta, stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk och att vaccinera dig.

  Regeringen kan på nytt införa begränsningar och olika smittskyddsåtgärder. Det kan regeringen göra eftersom riksdagen beslutat att förlänga covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till och med den 31 januari 2022. Även förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen) och förordningen (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen har förlängts lika länge.


  Förlängningarna innebär att riksdagen fortsatt ger regeringen befogenhet att tillfälligt besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som är möjligt genom annan lagstiftning. Lagarna gör det möjligt att, vid behov, införa effektiva och träffsäkra regler, anpassade efter hur olika verksamheter ser ut.