Fler webbplatser

Bli stödperson inom Brottofferjouren

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Brottsofferjouren behöver fler ideella krafter för att stödja brottsutsatta, anhöriga och vittnen.

Att bli utsatt för ett brott är för många en chockartad upplevelse. Även tillsynes ringa och bagatellartade brott kan innebära stora påfrestningar för den som drabbats. Då kan det kännas bra att samtala med en stödperson som är förstående, men inte personligen involverad.

Det här gör en stödperson

Som stödperson på Brottsofferjouren arbetar du ideellt med att ge medmänskligt stöd och hjälp till brottsoffer, vittnen och deras anhöriga ett par timmar i månaden. Stödpersonens uppgift är att ta kontakt med brottsutsatta för att lyssna och hjälpa dem att tala om sina upplevelser, känslor och eventuella bekymmer. Informera om rättsprocessen och möjlighet till ersättning. Ge stöd och information inför eller under polisanmälan, polisförhör och rättegång. Uppdraget som stödperson är både spännande, lärorikt och meriterande. Stödpersoner erbjuds fortlöpande utbildning och handledning.

Om utbildningen

Grundutbildning för blivande volontärer är förlagd främst två helgdagar. Preliminära datum 2019 är 27/4 och 28/4 1-2 gånger. Grundutbildningen ger dig kunskap om rättsprocessen, samtalsmetodik, vanliga reaktioner hos brottsoffer, skadeståndsfrågor med mera. Grundutbildningen omfattar ca 10 tillfällen med 1 tillfälle/vecka. För att bli godkänd måste du ha varit närvarande minst 75 procent av tiden samt genomfört 2-3 introduktionspass/praktik. Inför, under och efter utbildningen prövas din lämplighet som volontär. Som färdig volontär kan du antingen bli stödperson eller vittnesstöd. Alla volontärer avger tystnadslöfte.

Krav för att bli volontär

För att fungera i rollen som volontär behöver du:

  • vara över 18 år
  • god självkännedom
  • psykiskt stabil
  • god lyssnare
  • förmåga att sätta gränser
  • kunna arbeta självständigt
  • kunna avsätta ca 8 timmar/månad

Brottsofferjouren eftersträvar en bred mångfald. Du får gärna kunna flera språk.

Uppdragen är helt ideella men i utbyte får du mycket tacksamhet och uppskattning från de du möter samt en gemenskap i volontärgruppen. Du erbjuds fortlöpande fortbildning och vägledning.