Fler webbplatser

Metadatainformaiton

Titel: Chef LSS

Namn: Marlene Kaas

Befattning: Enhetschef (LSS) för korttidsvistelse och korttidstillsyn, boendestöd samt gruppbostaden Glimten och servicebostaden Snevringevägen. Även enhetschef över kontaktpersoner.
Telefonnummer: 0220-247 25
E-post: marlene.kaas@hallstahammar.se
Besöksadress: Smörblommevägen 12, Hallstahammar

Extrainformation