Fler webbplatser

Metadatainformaiton

Titel: Chef hemsjukvård och kommunrehab

Namn: Anette Söderberg

Befattning: Enhetschef för hemsjukvård, kommunrehabilitering och sjuksköterskor inom äldreomsorgen
Telefonnummer: 0220-24486
E-post: anette.soderberg@hallstahammar.se
Besöksadress: Eldsbodavägen 8, Hallstahammar

Extrainformation