Fler webbplatser

Metadatainformaiton

Titel: Chef äldreomsorg

Namn:

Befattning: Områdeschef för äldreomsorgen, med ansvar för stöd i eget boende och hemtjänst
Telefonnummer: 0220-248 17
E-post:
Besöksadress:

Extrainformation