Fler webbplatser

Metadatainformaiton

Titel: Chef äldreomsorg

Namn:

Befattning: Områdeschef för äldreomsorgen med ansvar för särskilda boenden
Telefonnummer: 0220-240 17
E-post:
Besöksadress: Skolgatan 15, Hallstahammar

Extrainformation