Fler webbplatser

Metadatainformaiton

Titel: Chef LSS

Namn: Ulrica Peschau

Befattning: Enhetschef (LSS) för korttidsvistelserna Pluto och Tellus, korttidstillsyn Klubben, gruppbostaden Glimten, servicebostaden Snevringevägen och boendestöd. Även enhetschef för kontaktpersoner.
Telefonnummer: 0220-247 25
E-post: ulrica.peschau@hallstahammar.se
Besöksadress: Smörblommevägen 12, Hallstahammar

Extrainformation