Fler webbplatser

Metadatainformaiton

Titel: Chef LSS

Namn: Tina Andersson

Befattning: Enhetschef (LSS) för personlig assistans, avlösarservice och ledsagarservice.
Telefonnummer: 0220-245 96
E-post: tina.andersson@hallstahammar.se
Besöksadress: Smörblommevägen 12, Hallstahammar

Extrainformation