Fler webbplatser

Metadatainformaiton

Titel: Chef IFO

Namn: Linnea Persson

Befattning: Enhetschef för individ- och familjeomsorg (Socialpsykiatri, försörjningsstöd, beroende och missbruk samt våld i nära relationer)
Telefonnummer: 0220-24193
E-post: linnea.persson@hallstahammar.se
Besöksadress:

Extrainformation